Vi fornyer oss

I løpet av 2019 og starten på 2020 har det foregått et omfattende ombyggingsarbeid der 5.000 av VIPsenterets 7.500 kvadratmeter blir fornyet. Vi har investert i overkant av kr. 50 mill. i innvendig oppgradering av bygget.

Målet er å løfte det gode innovasjon og utviklingsorienterte miljøet i VIPsenteret til nye høyder. Vi ønsker å legge til rette for at samhandling mellom bedrifter kan oppstå i enda større grad.

Bedriftene flyttes tettere inn på hverandre og det vil bli brukt mye glass i innvendige vegger for å synliggjøre mennesker, liv og røre. Det er bygd flere sosiale soner og flere nye møterom for å få folk til å møtes i både formelle og uformelle sammenhenger.

Nedenfor finner du noen videosnutter som er produsert undervegs i byggeperioden.

Ønsker du å leie kontor?

Kontakt oss for mer informasjon