Miljø og kantine

Selskapet Siva Verdal Eiendom AS (SVE) ble etablert 17.12.2002 og er et naturlig steg videre i samarbeidet mellom Kværner og SIVA.

Alle SIVAs engasjementer i Verdal er nå samlet i Siva Verdal Eiendom AS. Kværner AS eier de arealer og bygg som primært er knyttet opp til Kværner selskapenes egen virksomhet.

SVE eier og leier ut 2 industrihaller på til sammen 2 500 kvm, kontorbygg (VIPsenteret) på 7 500 kvm  og en industributikk på 300 kvm. I tillegg eier selskapet 60 000 kvm tomt som leies ut på langsiktige festeavtaler.

Ønsker du å leie kontor?

Kontakt oss for mer informasjon