Innherreds største innovasjonscamp på VIPsenteret

13. september arrangerte Ungt Entreprenørskap (UE) Trøndelag Innherreds største innovasjonscamp for 507 videregåendeelever og deres lærere på VIPsenteret.

En innovasjonscamp er en worshop der deltakerne jobber sammen for å f.eks løse en problemstilling. Deltakere oppfordres til å skape så mange ideer som mulig innenfor et gitt tema eller problemområde. Dette er en flott måte å samle mennesker med ulike ferdigheter og bakgrunner for å samarbeide på tvers og bygge et kreativt fellesskap.

Elevene ble fordelt i små grupper hvor de samarbeider for å utvikle og spisse sine ideer til den gitte problemstillingen. Mentorer fra UE, WFUNA-ungdom fra Statsraad Lehmkuhl, Mot Norge samt lærerne bidro, sammen med elevene, til å skape stort engasjement og god stemning på VIPsenteret.