Nye leietakere i VIPsenteret juni

Metier Legal

Charlotte Møen, Metier Legal

Advokatfirmaet Metier Legal er et advokatfirma som retter sin rådgivning inn mot alle faser i prosjektrelatert virksomhet, forhandlinger og tvisteløsning. I tillegg tilbyr de tjenester innen kontraktsrådgivning, offentlig anskaffelser, fast eiendoms rettsforhold, generell selskapsrett, arbeidsrett, forhandlinger og tvisteløsning.

De tilbyr også kurs innen forhandlingsteknikk, kontraktsstyring, kontraktsstandarder innenfor bygg – og anlegg, samspill og offentlige anskaffelser.

Den som blir oftest å se på kontoret på VIPsenteret er senioradvokat Charlotte Møen. Hun er er 36 år og etter omtrent 15 år i Oslo, hvor hun har studert og jobbet, flytter hun med familie tilbake til hjemtrakten Levanger for å bo og etablere advokatvirksomhet. Advokatfirmaet har kontor i Oslo og kontoret her blir en forlengelse i geografi. Kollegaer fra Oslo vil også tidvis være her på VIPsenteret.

Fritiden brukes sammen med familie og venner. Det kan være ski karusell og andre aktiviteter i nærområdet, se en fotballkamp, være med på quiz, hytteturer o.l.


Civac

Trond Norum, daglig leder i Civac

Civac er en klynge med 24 medlemsbedrifter pr i dag, deltakerbedrifter fra hele Midt-Norge hvor det skapes nye sirkulære verdikjeder av resirkulerte ressurser og ny teknologi. Dette gir deltakerbedriftene økt verdiskaping og konkurransekraft. 

«CIVAC skal bidra til at ressursene i avfall får en best mulig utnyttelse i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder. CIVAC skal lede an i å skape sirkulærøkonomiske gevinster for klyngebedriftene og for samfunnet.» 

Det er Trond Norum som er daglig leder og som drifter kontoret på VIPsenteret. Trond er levangsbygg og bor på Ulve, men har djupe Verdal’ske aner. Målet med å flytte Civac til VIPsentret, er å komme nærmere innovasjon -og utviklings arenaen som VIPsentret og Verdal Industripark er.


Robotlab etableres på VIPsenteret

I andre etasje (vis à vis MNRT Midt-Norsk Realfag og Teknologisenter) er en robotlab under etablering. Det er pilotprosjektet Katapult-node Trøndelag som står bak, finansiert av Siva og operert av Proneo, Midt-Norsk Realfag og Teknologisenter (MNRT) og øvrig partnerskap i noden.

Laben skal brukes til workshops for bedrifter innen SMB-sektor som er interessert i å lære mer om mulighetene for effektiv produksjon gjennom robotisering og automatisering. Laben vil også bli en del av tilbudet til elver som besøker MNRT.