Ny leietaker: BIMkonsulent1 AS

BIM

Arne Bjørsmo, daglig leder i BIMkonsulent1 AS

BIMkonsulent1 AS ble etablert i august 2022 og tilbyr rådgiving knyttet til BIM og digitale prosesser. Inndalingen Arne Bjørsmo er daglig leder og forteller at de har Innherred som virksomhetsområde og at de innehar kompetanse på digitalisering i byggenæringen. Virksomheten bistår med koordinering og kvalitetssikring av bygningsinformasjonsmodeller i BAE-næringen, i tillegg tilby BIM – tekniske tjenester rettet mot aktører som benytter seg av digitale verktøy.

Arne er utdannet tømrer, har 3 år høyere yrkesfaglig utdanning fra Stjørdal fagskole og fagskolen Innlandet i Gjøvik. I tillegg er han utdannet BIM – teknikker. 

Bjørsmo ønsker å være en bidragsyter til at byggenæringen på Innherred tar del i innovasjonspotensialet med digitalisering og BIM.