Ny leietaker: Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA

Camilla Hagen, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA

Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA viderefører Advokat Camilla Hagens kontorsted i Trøndelag og utvider således sitt geografiske nedslagsfelt.

Advokat Camilla Hagen har i mange år drevet egen advokatvirksomhet i Trøndelag og Oslo og har nå trådt inn som advokat hos Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA. Hun er spesialist innen barnevern – og familierett og har bred prosedyreerfaring innen alle domstolsnivåer nasjonalt, samt kompetanse og erfaring med klagesaker i EMD. I tillegg jobber hun med straffesaker som bistandsadvokat og forsvarer.