Ny avtale for Newton Verdal

Newton Verdal har skrevet en ny 5 års avtale med Verdal kommune, Levanger kommune, Inderøy kommune og Trøndelag Fylkeskommune v/ Verdal videregående skole om videre utvikling og drift av senteret.
 
– Vi er glade for at barn og unge på Innherred får fortsette med å ha gode læringsopplevelser hvor de får utforsket både teori og praksis knyttet til ulike realfag, sier Per Håvard Myran.
 
Per Håvard Myran og Ole-Magnus Høydal er veldig glade for å ha fått en langsiktig avtale som gir senteret en
Per Håvard og Ole-Magnus

Ole-Magnus Høydal (t.v.) og Per Håvard Myran.

forutsigbarhet slik at alle kluter kan legges til i videre utvikling av tilbudet.
 
Det jobbes bl.a. med å få på plass et robotsenter hvor man kan arrangere samlinger og etablere lab’er for testing og utvikling av roboter og annen ny produksjonsteknologi. Robotsenteret skal være et aktivt lærings- og utviklingssenter for næringslivet.
 
For å få den økonomiske kabalen til å gå opp, er senteret fortsatt avhengig av at næringsaktører i regionen bidrar med ulike former støtte, slik at at flest mulig av barn og unge får nyttiggjort seg av denne gode læringsarenaen.
 
Hvis noen ønsker å få en befaring i senteret så er det bare å ta kontakt med Per Håvard eller Ole-Magnus. Kontaktinfo finner du på senterets nettside.