Fremtiden starter her

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter (MNRT) er en juvel innen realfaglig opplæring. Vi er så heldige å ha senteret lokalisert i vår midte i Verdal Industripark og VIPsenteret.

sveising

Sveise-trening hos Vitec. Foto: MNRT

MNRT gir en helhetlig ivaretakelse av realfaglige læreprosesser i hele utdanningsløpet fra barnehage til høgskole-/universitetsnivå og er et kroneksempel på et tett og godt samarbeid mellom skole og næringsliv.

Årlig har senteret besøk av 4.500 elever fra barnehager, grunnskoler og videregående skoler på Innherred.

I tillegg til alternativ realfags-undervisning er elevene ute og besøker forskjellige industribedrifter for å se hvordan hverdagen arter seg i næringslivet.

Gjennom kontinuerlig evaluering av seg selv får senteret veldig gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere på opplegget de leverer. 

robotprogrammering

Fylkesfinale i robot-programmering.
Foto: MNRT