KURS: HEMMELIGHETEN BAK GOD ØKONOMISTYRING – TIPS & TRIKS

Hva sier regnskapet om bedriften og hvordan bruker bedriften regnskapet sitt gjennom året til å gjøre endringer, ta beslutninger og ha kontroll med sin virksomhet?

Verdal Næringsforum presenterer en seminarserie på 3 seminarer hvor man vil bruke lite tid på teori og mer tid på praktiske eksempler, erfaring og diskusjon. Seminaret tar for seg følgende hovedemner:

  • RESULTAT OG BALANSE
  • LIKVIDITET OG REGNSKAPET SOM STYRINGSVERKTØY 
  • ÅRSOPPGJØR, STYREAGENDA, STYREROLLE OG STYREANSVAR.

Nærmere informasjon og påmelding finner du på Verdal Næringsforum