Ny leietaker: Stetind Entreprenør AS

Stetind Entreprenør AS ble etablert i april 2021 som et datterselskap av Presis Infra AS, etter at man overtok avdelingene drift og vedlikehold av fergekai og fjellsikring fra Implenia Norge AS. Selskapet har hovedkontor i Brønnøysund.

Stetind

Sigrid Roksvåg i Stetind Entreprenør AS. Foto: Privat

Stetind Entreprenør AS opererer i hele landet og har kontor flere steder i Norge. På VIPsenteret sitter prosjektkontroller/KHMS-leder Sigrid Roksvåg. Selskapet jobber innen nisjemarkedene drift og vedlikehold av fergekaier og fjellsikring. Stetind Entreprenør AS har høy kompetanse og lang erfaring innen disse fagområdene.

Fjellsikring

Stetind Entreprenør har 18 fagarbeidere med høy kompetanse og erfaring innen alt av fjellsikring. De har tre komplette og operative taulag for fjellsikring i tau. Stetind kan derfor utføre alt innen fjellsikring ute i dagen og inne i bergrom (tunneler, sjakter, gruver mm).

Drift og vedlikehold Fergekaier

Stetind drifter i dag alle FV fergekaiene i Troms & Finnmark fylke. Her utfører de løpende vedlikehold på kaiene, inspeksjoner, beredskap og utbedrer skader.

I tillegg til løpende drift og vedlikehold utfører Stetind alt av relaterte jobber tilknyttet maritime anlegg slik som ombygginger for elektrisk drift, bytte av fergebru, rehabilitering av betong, montering av midlertidig bruer med mer.

Totalt er det 8 erfarne og dedikerte fagarbeidere innen fagområdet fergekai. Disse er fordelt på hele kontraktsområdet slik at de har tilstedeværelse og lokalkunnskap i et stort område.

Eksempel på tjenester:

Rensk fra lift og tau, inspeksjoner, bolting, montering av steinsprang- og isnett, montering fanggjerde, teknisk bolting (skilt, lys, vifter), reparasjon av trafikkskader i tunnel mm.