Ny leietaker: Norsk SOL AS

Per Atle Granheim i Norsk Sol AS

Norsk Sol AS er et autorisert elektroforetak og står for alt av prosjektering, installasjon og tilkobling av solcelle anlegg til strømnettet. Bedriften leverer installasjoner over hele landet med norsk arbeidskraft.

Over 60 anlegg er installert siden 2014, blant annet de første i strømnettene til NTE, Trønderenergi, Troms Kraft, Hålogaland Kraft og Svorka Energi.

Norsk Sol definerer seg som en samfunnsentreprenør. En ideell virksomhet hvor overskudd fra selskapet ikke skal tas ut som utbytte, men brukes i videre drift av selskapet. Selskapet skal ikke selges. Ved oppløsning skal eventuelle gjenværende verdier doneres til formål innen fornybar energi.