Nye ansatte i VIPsenteret september

Linq Prosjekt AS

Linq Prosjekt vokser i takt med en økende prosjektportefølje i inn- og utland. Fra 1. oktober er selskapet 6 ansatte i full drift på kontoret i VIPsenteret. Linq er i ferd med å bygge opp et slagkraftig team for å svare opp en økende etterspørsel innen offentlige prosjekter, industri, samferdsel, anlegg og kommunalteknikk og akvakultur. Selskapet rigger seg nå for videre vekst og en spennende fremtid. 
 
Karl-Arne Jensen er en svært dreven byggingeniør i sin beste alder bosatt på Steinkjer. Han har erfaring innen bygg-og anlegg siden 1976 og ble i 2020 pensjonert fra sin rolle som prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune. Vi har hatt samarbeid med Karl- Arne siden 2015. Han har bistått oss i flere lokale prosjekter siden mai i år og er en svært god ressurs å ha med på laget.
 
Erlend Salberg Løe er 34 år, bor på Røra har samboer og 1 barn. Han har jobbet 8 år i Skanska som prosjektingeniør, anleggsleder, prosjekteringsleder og prosjektleder. I tillegg til å ha fagbrev som tømrer, har Erlend en bachelor som byggingeniør fra HiST, master i ledelse fra Handelshøgskolen i Trondheim med spesialisering innenfor lean construction fra UC Berkeley. Når Erlend ikke er på jobb så bruker han tiden sin på familie, venner, jakt, friluftsliv.

HRP AS

Johanne Hammervold er fra Steinkjer, er 48 år og har to voksne døtre og to katter. Hun har doktorgrad innen Industriell Økologi fra NTNU, og har tidligere jobbet i MiSA og Asplan Viak. Nå har hun startet hos HRP i avdeling for Miljø og Bærekraft.
 
Tidligere har hun hovedsakelig jobbet med klimabudsjett og livsløpsvurderinger for veg- og jernbaneinfrastruktur, og kommer nå til å jobbe med bygg og annen type infrastruktur i tillegg. På fritida går det i frivillig arbeid for Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag, hagearbeid/hageprosjekter og lokalpolitikk.
 
Johanne Hammervold

Johanne Hammervold

Proneo AS

Heidi Totsås er fra Lierne men bor i Verdal med sin familie. Hun er utdannet ergoterapeut og har bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten, og med forbedringsarbeid og tjenesteutvikling i offentlig sektor. Heidi har også førstehåndserfaring med bedriftsetablering, produktutvikling og det å være selvstendig næringsdrivende. Heidi har videreutdanning i veiledning/coaching, og skriver nå en Mastergrad i kunnskapsledelse fra Nord Universitiet. På fritida bruker Heidi mye av tida på ulike former for friluftsliv og ungdomsidrett.
 
Arild Hegdal er fra Skogn, og bor på Levanger. Han har lang og bred industrierfaring innenfor drift, utvikling, logistikk og ledelse. Arild har jobbet i Norske Skog, Trønderbilene og ReTrans Midt, og har innehatt flere styreverv. På fritiden følger han opp sine to sønner i idretten, i tillegg til at han innehar en aktiv rolle i Skogn IL sykkel.