FAGDAG: Framtidens landbruksbygg

Industrinavet Trøndelag og Mære landbruksskole inviterer bedrifter i regionen til en faglig samling som retter fokus på framtidens landbruksbygg. Formålet med fagdagen er å gi deltagende bedrifter et kompetanseløft, skape nettverk og øke forståelsen for hvilke muligheter som finnes og hva som rører seg.

Fagdagen avholdes torsdag 28. januar på VIPsenteret, møterom Brage.

Nærmere informasjon og påmeldingsskjema finner du på industrinavet.no