Nytt stort oppdrag for Intrinsic

Intrinsic AS har siden november i fjor arbeidet med et forprosjekt for Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) med å kartlegge organiseringen av teknisk arbeid i henhold til det Europeiske regelverket. Forprosjektet er nå avsluttet med en rekke anbefalinger om hvordan dette skal videreføres inn i et hovedprosjekt, og Intrinsic har fått tildelt kontrakten med å utvikle organisasjonen videre for KAMS.

Bakgrunnen for dette er at KAMS har inngått en avtale med forsvaret om vedlikehold på de ny F-35 jagerflyene, nye redningshelikopter og NH-90 helikopter. De nye Poseidon flyene som skal avløse Orion maskinene i tillegg til F-16 flyene som er solgt til Romania. KAMS er nå i en fase med overgang fra militært til sivilt regelverk, og i denne prosessen skal altså Intrinsic bistå KAMS med å tilrettelegge og bygge opp systemer for en slik organisasjon.

Tor H. Krokstad, daglig leder i Intrinsic AS

– Dette vil være svært arbeidskrevende og vi anser at hele 2022 går med til dette arbeide, sier daglig leder Tor Henrik Krokstad i Intrinsic AS.

I kjølevannet av prosjektet skal det også utvikles en del IT – løsninger for KAMS som Intrinisc skal levere og som gjør at samarbeidet med KAMS kommer til å fortsette langt over 2022.

 

FAKTA:

Intrinsic AS er et selskap som leverer tjenester innen risiko og sikkerhet. Selskapet har hovedsakelig arbeidet med luftfart og spesielt helikopter både med offshore og fastlandsoperatører. Selskspet har to ansatte. Daglig leder Tor H. Krokstad startet selskapet for knapt to år siden. Hans bakgrunn er som pilot i SAS med ansvar for trening av piloter både i simulator og i klasserom i tillegg til ledertrening av nye kapteiner. Med sin spesialkompetanse innen menneskelige begrensninger (Human Factor som er en vesentlig del av sikkerhetsarbeid i luftfart) leverer selskapet trening og konsulenttjenester innen risiko og sikkerhet i tillegg til trening og opplæring av personell som arbeider med sikkerhet.

Tomas Kolstad har lang erfaring fra luftfart innen teknisk bl.a. som mannskap på Orion fly med base Andøya. Han har jobbet i Braathen SAFE, Norwegian, SAS og i den senere tid som teknisk sjef for Bristow Norway som opererer på Nordsjøen fra Sola utenfor Stavanger.