Nye ansatte i VIPsenteret

HR Prosjekt fortsetter å vokse

Knut Robert Rønning startet hos HRP som teknisk prosjektleder 01.04.21 og kommer fra samme stilling hos WSP. Knut Robert er bosatt på Mære og vil til daglig ha kontorsted på VIPsenteret. HRP vil derfor nå kunne tilby teknisk prosjektledelse lokalt.

Knut Robert Rønning

Knut Robert Rønning, teknisk prosjektleder i HRP.

Falstads Regnskapsservice vokser videre

Erling Gjevik er ansatt å ha lederansvar avdelingen på Verdal. Dette innebærer personalansvar samt å være en faglig rådgiver både internt og eksternt mot kundene. Erling har fortsatt med seg «sine» kunder selv om han har får nytt kontorsted. Erling har vært i Falstads Regnskapsservice siden 01.01.2015. Han er utdannet revisor og har lang fartstid innen regnskap og revisjon fra både private og offentlige virksomheter.

Erling Gjevik

Erling Gjevik, avdelingsleder Verdal.