Nye ansikt i VIPsenteret

HR Prosjekt fortsetter å vokse

Roger Lyngås startet hos HRP 1. januar og kommer fra Trøndelag fylkeskommune. Roger er ansatt som Prosjekt- og byggeleder og skal i tillegg til dette arbeide med blant annet SHA og uavhengig kontroll. Roger er Verdaling og ser frem til å jobbe med VIPsentert som base.

Siden høsten 2018 har HRP hatt en jevn vekst frem til at de nå er 7 ansatte ved avdelingen i Verdal.
– Vi opplever ett godt marked for våre tjenester samtidig som at vi har en god ordrereserve til langt ute i 2022 og planlegger derfor med videre vekst. Vi søker derfor flere dyktige ingeniører fra bygg- og anleggsbransjen, sier Ole Kristian Høiås, avdelingsleder Trøndelag Nord.

Roger Lyngås

Roger Lyngås, prosjekt- og byggeleder HRP

 

BDO henter inn nye krefter

Kim Erik Stokkeland er nyinnflyttet fra Stavanger og har med meg samboer og to små jenter på flyttelasset til Verdal. Han har tidligere jobbet 6 år som revisor i BDO Stavanger, men har nå begynt i BDO Verdal/Steinkjer.

Kim Erik Stokkeland

Kim Erik Stokkeland, revisor, BDO

Driftsansvarlig for Småkraft i Trøndelag er nå på plass

Jomar Jentoft er ansatt som Driftsansvarlig for Småkraft AS sine vannkraftverk i Trøndelag. Kraftverkene er i størrelsesorden 1 til 10 MVA. Driften av et kraftverk skjer i tett samarbeid mellom grunneierne, tilsynsvakten og Småkraft. Det gir den fordelen at Småkraft sin spesialkompetanse blir koplet med lokal kunnskap.
– Dette gjør at driftskonseptet vårt både er kjennetegnet av hurtig respons, solid kunnskap om lokale forhold, historisk erfaring fra kraftverket samt spesialisert kompetanse på for eksempel IT, elektro eller vanntekniske forhold, sier Jentoft.

Småkraft

Jomar Jentoft, driftsansvarlig Trøndelag