For å kunne planlegge en god prosess på intern flytting og omrokkering  i knyttet til ombyggingen av VIPsenteret, ønsker vi å få en oversikt over hvor mange arbeidsplasser hver bedrift representerer.

Vi ber derfor om at du fyller ut vedlagt skjema så snart som mulig og innen 20. NOVEMBER

Oversikt antall arbeidsplasser