Adresse: Neptunveien 6, 7652 Verdal

Telefon: 958 82 807

E-post: [email protected]

Nettside: www.kaeser.com

KAESER Kompressorer AS er datterselskap av en av verdens ledende trykkluftleverandører, KAESER KOMPRESSOREN SE. Konsernet har egne fabrikker i Tyskland for produksjon av stempel- og skruekompressorer, etterbehandlingsutstyr, trykkluftbeholdere, blåsemaskiner og vakuumpumper.

I 2011 ble en oppdatert standard på «Energiledelse» implementert internasjonalt (NS-EN ISO 50001:2011) og KAESER ble sertifisert etter normen i desember 2016. Standarden beskriver hvordan prosesser og systemer er nødvendig for å forbedre energiytelsen og energieffektiviteten, og dermed senke energiforbruket. Dette er ikke bare til fordel for miljøet, men reduserer også energikostnadene betraktelig. KAESER har her vært i forkant med sine produkter og løsninger og kan i dag vise til trykkluftanlegg i flere bedrifter som har implementert energiledelse med svært vellykket resultat.

KAESER er representert i mer enn 100 land og sysselsetter over 5000 personer. Hovedkontoret ligger i Coburg, Tyskland. KAESER Kompressorer AS, med sine 42 ansatte, er en av Norges ledende leverandører av trykkluft med hovedkontor i Akershus på Verpet industriområde i Vestby.