NorgesFaktura AS har inngått avtale med Oslo Universitetssykehus HF om oppfølging av faktura knyttet til egenandeler.

Fra oktober 2016 har NorgesFaktura AS stått for oppfølging av egenandeler for Oslosykehusene Ullevåll Sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker Sykehus og Oslo Legevakt.
– Vi er meget fornøyd med at sykehusene valgte NorgesFaktura AS som leverandør, sier salgssjef Thomas K. Rannem. Samarbeidet går ut på at NorgesFaktura AS mottar fakturagrunnlag på fil og sender inkassovarsel til pasienter som ikke har betalt egenandelene 14 dager etter fakturaforfall.
NorgesFaktura AS sender kravene videre til sin samarbeidspartner Kreditorforeningen dersom inkassovarselet heller ikke blir betalt. For oss er dette en viktig signalkunde å ha med i porteføljen sier Rannem.

thomas-rannem