Her er oversikt over utviklingen av omsetning og antall ansatte i Verdal Industripark for 2015.

Nøkkeltall Verdal Industripark 2015