– Dette er en stor dag for Windcluster Norvway og vindkraftbransjen at det blir en så stor utbygging i vår region. At Europas største vindkraftanlegg bygges her i Midt-Norge har stor betydning for bransjen og vår region, sier Veagrd Bj Saur, daglig leder i WN.

Les mer om saken her